// Profipravo.cz

Právní doložka

Podmínky používání webu PROFIPRAVO.CZ


1. Provozovatel

ProfiPravo.cz, s.r.o.
Branišovice 203, PSČ 671 77
IČ: 273 87 844
DIČ: CZ27387844
registrována v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 76003

2. Upozornění a vyloučení odpovědnosti

Provozovatel a všichni autoři připravují webové stránky PROFIPRAVO.CZ a související produkty/služby (např. newsletter) se snahou o maximální přesnost a aktuálnost, přesto nemohou zaručit stoprocentní správnost, pravdivost, kompletnost anebo včasnost zveřejňovaných údajů. Informace, které u nás najdete, nelze v žádném případě považovat za právní poradenství, resp. jeho náhradu. Hledáte-li právní radu v konkrétním případě, doporučujeme obrátit se na advokáta ze seznamu advokátů České advokátní komory. Uplatňování náhrady škody vůči provozovateli nebo jiným osobám je vyloučeno.

Provozovatel nemá vliv na za obsah webových stránek třetích osob, na které je odkazováno v obsahu webu PROFIPRAVO.CZ nebo prostřednictvím zobrazovaných reklam. Uplatňování náhrady škody vůči provozovateli z tohoto titulu je rovněž vyloučeno.

3. Newsletter

Newsletter je bezplatně zasílán na e-mailové adresy dobrovolně registrované prostřednictvím formuláře na www.profipravo.cz a následné uživatelské akceptace potvrzovacího e-mailu. Obsah jednotlivých newsletterů tvoří zejména upozornění na judikáty a další články uveřejněné na PROFIPRAVO.CZ. Četnost zasílání a rozsah závisí na možnostech redakce. Vyhrazujeme si právo zasílání newsletteru přerušit či ukončit. Součástí newsletteru může být reklama; s tím Vaší registrací vyslovujete souhlas. K jinému účelu Vaši e-mailovou adresu nevyužijeme, ani ji neposkytneme třetí osobě, kromě provozovatele aplikace hromadného rozesílání e-mailů, kterou k zasílání newsletteru používáme. Vaše e-mailová adresa je osobním údajem. Jak osobní údaje zpracováváme, je uvedeno ve 4. části těchto podmínek.

Odběr newsletteru můžete kdykoliv ukončit. K odhlášení zasílání newsletteru použijte prosím odhlašovací link, který je uveden na konci každého vydání newsletteru, příp. nám zašlete žádost na e-mail info@profipravo.cz.

4. Zásady zpracování osobních údajů

Tato část poskytuje informace o tom, jaké osobní údaje fyzických osob jsou v rámci společnosti ProfiPravo.cz, s.r.o. zpracovávány a slouží k plnění informační povinnosti dle příslušných právních předpisů, zejm. dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“).

4.1 Kategorie subjektů osobních údajů, účel a právní důvod zpracování, kategorie příjemců osobních údajů

4.1.1 Obchodní partneři

U našich obchodních partnerů zpracováváme takové adresní a identifikační osobní údaje, které nám obchodní partneři sami poskytnou, příp. osobní údaje pocházející z veřejně dostupných rejstříků, zejm. jméno a příjmení, e-mailovou adresu a telefonní číslo. Osobní údaje obchodních partnerů zpracováváme za účelem identifikace smluvních stran, vzájemné komunikace, plnění smlouvy, uplatnění práv, plnění povinností a ochrany našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) GDPR). Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu vzájemné spolupráce a dále po dobu až 10 let od jejího ukončení.

4.1.2 Návštěvníci webových stránek PROFIPRAVO.CZ

IP adresy návštěvníků stránek zpracováváme za účelem zajištění bezpečnosti sítě. Takové zpracování osobních údajů je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR). Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu 3 měsíců. Kategorie třetích stran, které mohou mít přístup k těmto osobním údajům: osoby, které pro nás zajišťují technický provoz webových stránek.

4.1.3 Odběratelé newsletteru

Pro plnění našeho smluvního závazku zasílat newsletter (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) je nezbytné zpracovávat Vaši e-mailovou adresu. E-mailovou adresu neposkytujeme třetí osobě, kromě provozovatele aplikace hromadného rozesílání e-mailů, kterou k zasílání newsletteru používáme. Tím je v současnosti společnost SmartSelling a.s., IČ 29210372. Osobní údaje odběratelů newsletteru jsou zpracovávány výhradně v České republice. Tyto osobní údaje zpracováváme po dobu Vašeho odebírání newsletteru.

4.2 Cookies

Na webových stránkách Profipravo.cz používáme jen tzv. technické cookies, které jsou potřebné pro správné zobrazení stránek apod., tj. neslouží pro jiné zvláštní účely. Cookies jsou malé textové soubory vytvářené webovým serverem a ukládané ve vašem počítači prostřednictvím webového prohlížeče. Cookies obsahují např. informace o nastaveních souvisejících s návštěvou některé webové stránky. Webová stránka však např. nemůže zjistit vaši e-mailovou adresu, dokud ji sami nezadáte. Stejně tak webová stránka nemůže získat přístup k ostatním informacím na vašem počítači.

Na Profipravo.cz používáme dále Google Analytics pro měření návštěvnosti jednotlivých stránek, bez ukládání cookies na Váš počítač, IP adresy uživatelů jsou anonymizovány. Aplikace je tak nastavena způsobem, který co nejvíce šetří Vaše soukromí.

4.3 Práva subjektů osobních údajů

Ve vztahu k osobním údajům má každý subjekt údajů zejména tato práva:
- právo na přístup k osobním údajům,
- právo osobní údaje opravit či doplnit,
- právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech,
- právo požadovat omezení zpracování,
- právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech,
- právo požadovat přenesení údajů,
- právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, je-li souhlas právním důvodem zpracování,
- právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech a
- další práva stanovená v příslušných právních předpisech, zejm. nařízení GDPR.

4.4 Kontakt

V případě jakéhokoli dotazu ohledně zpracování a ochrany osobních údajů nás prosím písemně kontaktujte na poštovní adrese ProfiPravo.cz, s.r.o., Branišovice 203, PSČ 671 77 nebo e-mailové adrese info@profipravo.cz.

5. Závěrečná ustanovení

Provozovatel si vyhrazuje právo podmínky používání webu PROFIPRAVO.CZ v případě změny právních předpisů nebo technických podmínek provozování webu v přiměřeném rozsahu změnit. Změna bude předem oznámena na webu PROFIPRAVO.CZ.


verze 01.01.2022