// Profipravo.cz

O nás

Naším cílem a možná trochu neskromnou ambicí je přinášet zejména právníkům maximální množství prakticky upotřebitelných, kvalitních právních informací. Odpovědi na své otázky u nás samozřejmě naleznou i příslušníci neprávních profesí, např. daňoví poradci, správci konkursních podstat apod.

Obsah portálu lze pro zjednodušení rozčlenit do tří okruhů: Judikatura, Publicistika a Praktické informace.


V části JUDIKATURA se jedná především o bloky:


SHRNUTÍ – zpracováváme zajímavá rozhodnutí občanskoprávních a obchodních senátů Nejvyššího soudu ČR zveřejňovaná na jeho webových stránkách do tzv. právního shrnutí = krátké shrnutí právní argumentace Nejvyššího soudu použitelné zpravidla i v ostatních podobných případech. Pojem právní shrnutí jsme zvolili pro odlišení od zažitého termínu právní věta, protože, ačkoliv se mu  v mnohém podobá a vychází z něj, liší se naše shrnutí v několika aspektech. Předně se snažíme zachovat v maximální možné míře text soudního rozhodnutí a vyvarovat se tak interpretačních zkreslení. Dále často uvádíme ve shrnutí stručné naznačení konkrétních skutkových okolností nebo i inspirativních konkrétních právních závěrů (poznáte většinou dle obratu „v daném případě“, „za posuzovaných okolností“ apod.); některá zajímavá rozhodnutí, ze kterých nelze vytvořit zobecňující pravidlo, uvádíme takzvaně bez právního shrnutí.

S naším Shrnutím tak získáte aktuální a širokou povědomost o právních názorech nejvyššího článku české soudní soustavy, Nejvyššího soudu České republiky. O zařazení právního shrnutí, právní věty rozhodují jednotliví autoři. Opakující se právní věty jsou zpravidla zveřejňovány jen u několika prvních výskytů, nadále jsou pak dostupné v archivech.

ARCHIVY SHRNUTÍ – všechna zpracovaná soudní rozhodnutí jsou ukládána v příslušných archivech podle právního odvětví a kategorií. Členění je orientováno prakticky, podle systematiky velkých kodexů (občanského zákoníku, obchodního zákoníku a občanského soudního řádu); toto řešení není možná „nejčistší“ z hlediska právní vědy a teorie, umožňuje však praktikujícím právníkům okamžitou orientaci. A to je náš cíl – pomoci vám rychle najít řešení konkrétního právního problému v soudní judikatuře. Už nemusíte dlouze přemýšlet: „kde jsem jen ten zajímavý judikát o bezdůvodném obohacení viděl/a?“. Prostě si ho u nás hned přečtěte.

Strukturu archivů, resp. jejich hloubku zamýšlíme rozvíjet v závislosti na růstu počtu zpracovaných judikátů a dalších okolnostech.

VYHLEDÁVÁNÍ V ROZHODNUTÍCH NEJVYŠŠÍHO SOUDU – v textu většiny rozhodnutí Nejvyššího soudu, která byla zveřejněna na stránkách soudu, můžete u nás fulltextově vyhledávat. Funkce skloňování a časování je již zahrnuta, nemusíte se proto trápit vymýšlením přesných frází či „hvězdičkováním“. Implementujeme jednu z nejvyspělejších technologií pro vyhledávání v českém jazyce – službu Jyxo Data, umožňující vyhledat zadané slovo ve všech slovesných tvarech s vysokou relevancí výsledků.


V části PUBLICISTIKA upozorňujeme zejména na:


ČLÁNKY A KOMENTÁŘE – zamýšlíme přinášet články s právní tematikou, zejména k aktuálním otázkám judikatury a legislativy, ale i rozbory jednotlivých právních institutů.

MONITORING – tato část je věnována anotacím a upozorněním na články, které uveřejňují advokáti na svých webových stránkách; dále zde zveřejňujeme výkladová stanoviska, sdělení a prohlášení správních úřadů


V části PRAKTICKÉ INFORMACE najdete například sekce:


PORADNA (nejen) PRO PODNIKATELE

OFICIÁLNÍ SBÍRKY JUDIKATURY – aktuální vydání Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek a Sbírky rozhodnutí Nejvyššího správního soudu

JOBS – vyhledáváme pro vás na českém webu aktuální nabídky právních pozic, získáte tak na jednom místě rychlý přehled o volných místech v oboru; nabízíme též advokátům a dalším zájemcům bezplatnou inzerci v této rubrice (kontaktujte nás na adrese info@profipravo.cz)

SEMINÁŘE – zde umožňujeme vzdělávacím agenturám bezplatné zveřejnění nabídek vzdělávacích akcí s právní tematikou

SBÍRKA ZÁKONŮ

VYHLEDÁVÁNÍ V OBCHODNÍM a ŽIVNOSTENSKÉM REJSTŘÍKU

AKTUÁLNÍ ZNĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ