// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

14.04.2024 11:40

Výroční zpráva ÚOHS za rok 2023

Výroční zpráva 2023 – rekordní počet potrestaných zakázaných dohod i velký nárůst prověřených zakázek


14.04.2024 11:34

Poválečná konfiskace majetku Lichtenštejnů

Plénum Ústavního soudu zamítlo stížnost usilující o zpochybnění poválečné konfiskace majetku Lichtenštejnů


14.04.2024 11:31

Navýšení povolené hlučnosti

Ústavní soud nevyhověl skupině senátorů, která napadla navýšení povolené hlučnosti oproti předchozím limitům. Nařízení vlády v plénu obstálo


06.04.2024 12:50

Pokuta za zakázané dohody o určování cen

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže uložil společnosti Groupe SEB ČR s.r.o. pokutu ve výši 72 333 000 korun za zakázané dohody o určování cen pro další prodej, jejichž prostřednictvím tato společnost omezovala odběratele ve svobodném nastavení cen prodávaného zboží


06.04.2024 12:32

Uspokojení pohledávky nezaopatřeného dítěte

Uspokojení pohledávky nezaopatřeného dítěte na výživném z majetku třetí osoby


06.04.2024 12:20

Právo na bezplatnou obhajobu

Právo na bezplatnou obhajobu a lhůta pro doplnění blanketní stížnosti


01.04.2024 13:01

Ročenka Nejvyššího soudu 2023

Nejvyšší soud ČR publikoval Ročenku 2023


01.04.2024 12:56

Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2023

Úřad pro ochranu osobních údajů publikoval Výroční zprávu za rok 2023


01.04.2024 12:06

Postih advokátky za politický projev

Česká advokátní komora nemohla postihnout advokátku za její politický projev


23.03.2024 14:03

Rozhodování o nárocích bývalého příslušníka Vězeňské služby

Kompetenční senát NSS zodpověděl otázku, kdo má rozhodovat o nárocích bývalého příslušníka Vězeňské služby


23.03.2024 14:00

Označení výrobků ze sóji

Označení výrobků ze sóji neporušuje zákon, konstatoval Nejvyšší správní soud


23.03.2024 13:57

Návrh na zrušení věty druhé § 2958 o. z.

Návrh na zrušení věty druhé § 2958 občanského zákoníku (zásady slušnosti) Ústavní soud zamítl. Metodika k náhradě nemajetkové újmy na zdraví je pouze podpůrnou výkladovou pomůckou


09.03.2024 12:15

Forma změny obsahu smluveného závazku

Nejvyšší soud se zabýval některými otázkami požadavku formy pro změnu obsahu smluveného závazku, byla-li původní smlouva stranami sjednána písemně, ale pro její změnu písemná forma vymíněna nebyla


09.03.2024 12:12

Protiprávní změna bydliště dítěte

Protiprávní změna bydliště dítěte a efektivní ochrana základních práv rodičů


09.03.2024 12:08

Kontradiktornost řízení při rozhodování o vazbě

Princip kontradiktornosti řízení při rozhodování o vazbě


09.03.2024 12:04

Nová podoba údajů o soudním rozhodování

Ministerstvo spravedlnosti spouští novou podobu údajů o soudním rozhodování


02.03.2024 16:08

Sborník vybraných rozhodnutí ÚOHS

Vychází Sborník vybraných rozhodnutí ÚOHS o veřejných zakázkách z oblasti telekomunikací a telematiky


02.03.2024 16:06

Náhrada nákladů při zastavování tzv. bezvýsledných exekucí

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo metodické stanovisko k přiznávání náhrady nákladů oprávněných při zastavování tzv. bezvýsledných exekucí


02.03.2024 16:02

Běh promlčecí doby podle § 94 odst. 3 trestního zákoníku

Pochybením soudu nedošlo k výkonu trestu. Žádost o zahlazení předchozích odsouzení se vrací před obecné soudy


02.03.2024 15:57

Spor o výživné zletilé dcery - studentky

Ve sporu o výživné soud porušil právo studentky na svobodnou volbu povolání. Zdravotním obtížím nevěnoval náležitou pozornost


< strana 1 / 99 >
Reklama

Jobs