// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

27.07.2021 23:12

Zrušení mimořádného opatření MZd o nošení respirátorů

NSS dnešním rozsudkem zrušil s odloženou účinností o 3 dny mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví regulující nošení ochranných prostředků dýchacích cest


23.07.2021 09:11

Vyhodnocení využívání tabulky k určování výživného

Ministerstvo spravedlnosti předkládá k veřejné konzultaci analytický materiál, který vyhodnocuje využívání tzv. doporučující tabulky k určování výživného


22.07.2021 12:08

Nový civilní řád soudní jde do další fáze

Ministerstvo spravedlnosti pokračuje v přípravách nového kodexu pro občanské soudní řízení. První část prací byla dokončena vyhotovením upravené verze návrhu věcného záměru civilního řádu soudního. Na dosavadní úsilí naváže nová expertní pracovní skupina, do jejíhož čela byl jmenován místopředseda Nejvyššího soudu JUDr. Petr Šuk.


20.07.2021 22:35

Instituty nahrazující vazbu a právo na soudní ochranu

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Josef Fiala) zamítl ústavní stížnost směřující proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci a Krajského soudu v Ostravě, neboť neshledal, že by jimi byla porušena ústavně zaručená práva a svobody stěžovatele.


08.07.2021 12:58

Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

Úhrada za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací nesmí být zneužita ke znemožnění přístupu k informacím


04.07.2021 11:05

Pilotní projekt „Konverzní pošty v Justici“

Ministerstvo spravedlnosti jako první resort spustilo pilotní projekt Konverzní pošty v Justici


04.07.2021 10:59

Omezení stravovacích a ubytovacích služeb

Opatření Ministerstva zdravotnictví omezovalo stravovací a ubytovací služby v rozporu se zákonem


04.07.2021 10:56

Podmínky pro vstup do vnitřních prostor

NSS shledal nezákonným mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které mezi podmínky pro vstup do vnitřních prostor nezahrnulo laboratorní test na protilátky


30.06.2021 20:57

Nemajetková újma způsobená nezákonným trestním stíháním

Specifika odškodňování nemajetkové újmy způsobené veřejně činné osobě nezákonným trestním stíháním


30.06.2021 20:49

Daňový balíček platí i bez podpisu prezidenta

Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení tzv. daňového balíčku: zákon platí i bez podpisu prezidenta republiky


30.06.2021 20:46

Návrh na zrušení ustanovení školského zákona

Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení ustanovení školského zákona, které posiluje roli školských poradenských zařízení ve vztahu k tzv. podpůrným opatřením


30.06.2021 18:25

Testování zaměstnanců malých firem a živnostníků

Ministerstvo zdravotnictví nevysvětlilo, proč bylo v dubnu potřeba začít testovat i zaměstnance malých firem a živnostníky bez zaměstnanců


30.06.2021 18:21

Zákaz plnění veřejných zakázek

Úřad pokutoval kartel logistických společností, poprvé uložil také zákaz plnění veřejných zakázek


24.06.2021 09:05

Nezákonnost opatření týkajícího se středních škol

Nejvyšší správní soud konstatoval nezákonnost opatření, které se týkalo středních škol


24.06.2021 09:01

Porušení blokace majetku v restitučním řízení

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jiří Zemánek) zamítl ústavní stížnost obchodní společnosti KERAIN, a. s., neboť neshledal, že by rozhodnutími obecných soudů byla porušena základní práva stěžovatelky.


10.06.2021 15:33

Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky

Ústavnost dotváření práva Nejvyšším soudem při interpretaci smyslu a účelu konkurenční doložky v souvislosti s odstoupením zaměstnavatele od ní


10.06.2021 15:29

Odměna exekutora za exekuci pohledávky z úvěrové smlouvy

K odměně exekutora za exekuci pohledávky z úvěrové smlouvy, která byla pravomocně skončena před 11. 5. 2011


10.06.2021 15:25

Další opatření Ministerstva zdravotnictví bylo nezákonné

Opatření Ministerstva zdravotnictví bylo nezákonné i v části upravující sportoviště, koupaliště a wellness


05.06.2021 23:29

Pokuta pro INTERGRAM potvrzena

Pokuta pro INTERGRAM za zneužití dominantního postavení byla potvrzena


03.06.2021 11:52

Nezákonnost plošného uzavření mateřských a základních škol

Nejvyšší správní soud vyslovil nezákonnost plošného uzavření mateřských a základních škol podle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví z 12. 4. a 19. 4. 2021


< strana 1 / 87 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů