// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

01.09.2022 13:42

Začalo Milostivé léto II

Od 1. září do 30. listopadu je možné se zbavit dluhů. Začalo Milostivé léto II


01.09.2022 13:39

Dohoda o splatnosti mzdy za práci přesčas

Není přestupkem, pokud si zaměstnavatel se zaměstnancem dohodne splatnost mzdy za práci přesčas až za měsíc, v němž zaměstnanec čerpá náhradní volno za práci přesčas


21.08.2022 08:27

Nemajetková újma způsobená z důvodu nezákonného rozhodnutí

Nejvyšší soud nově vyložil otázku aktivní věcné legitimace osob domáhajících se po státu odškodnění za nemajetkovou újmu způsobenou z důvodu nezákonného rozhodnutí


18.08.2022 08:05

Rozhodování o střídavé péči či styku s dítětem

Soudy musí při rozhodování o střídavé péči či styku s dítětem vzít v potaz i specifika zaměstnání rodičů (např. práci na směny)


31.07.2022 12:18

Nejvyšší správní soud posuzoval kedluben

NSS posuzoval kedluben. Myslivci chtěli, aby byl v jejich honitbě vysokocennou plodinou


31.07.2022 12:15

Překážky svěření dítěte do střídavé péče

Samotná skutečnost, že má dítě nastoupit do první třídy, nepředstavuje automatickou a nezvratnou překážku jeho svěření do střídavé péče ani tehdy, když bydliště obou rodičů dělí větší vzdálenost


31.07.2022 12:11

Odpovědnost za škodu způsobenou nezákonným trestním stíháním

IV. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a rozsudek Městského soudu v Praze, neboť jimi byla porušena stěžovatelčina ústavně zaručená základní práva na soudní ochranu a ochranu vlastnického práva podle čl. 36 odst. 1 ve spojení s čl. 11 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


31.07.2022 12:09

Návrh na zrušení obecné povahy dle § 101a odst. 1 SŘS

K procesní aktivní legitimaci k podání návrhu na zrušení obecné povahy podle § 101a odst. 1 soudního řádu správního


16.07.2022 17:21

Záloha na náklady insolvenčního řízení

Ústavní soud zamítl návrh Nejvyššího soudu na zrušení povinnosti složit zálohu na náklady insolvenčního řízení


06.07.2022 12:40

Cookies lišty vykazují řadu nedostatků

Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) za 1. pololetí roku 2022 v souvislosti s legislativní změnou v oblasti cookies (zavedení principu opt-in) v rámci své úřední činnosti monitoroval dodržování obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (GDPR) v souvislosti s nastavením zpracování cookies souborů u různých provozovatelů webových portálů a stránek. Činnost ÚOOÚ probíhá nejen na základě podnětů a stížností, ale také podle plánu kontrol pro letošní rok.


06.07.2022 12:36

Obrácení důkazního břemene ve sporu s lékařem

Není-li v lékařské zprávě uvedeno nic, nedozví se z ní soud (ani prostřednictvím znalce) nic


22.06.2022 22:30

K podobě rodného čísla II

IV. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Milada Tomková) zamítl ústavní stížnost, kterou stěžovatel brojil proti rozsudkům Nejvyššího správního soudu a Městského soudu v Praze a proti postupu Ministerstva vnitra.


10.06.2022 14:30

Hotel může zakázat vstup dětí do 15 let

Nejvyšší správní soud potvrdil, že provozovatel hotelu může zakázat vstup dětem do 15 let, pokud pro to má legitimní důvody, jedná transparentně a odpovídá to jeho obchodnímu modelu.


04.06.2022 12:22

Volba zmocněnce poškozené právnické osoby

Volba zmocněnce k vykonávání úkonů za poškozenou právnickou osobu v trestním řízení


30.05.2022 13:09

Přeložení soudce na jinou agendu

Předseda soudu může přeložit soudce na jinou agendu i bez jeho souhlasu


16.05.2022 11:06

Elektronické uzavírání pracovněprávních smluv

Pracovněprávní smlouvy lze uzavírat i elektronicky podle pravidel obsažených v novém občanském zákoníku


07.05.2022 14:21

Návrh na zrušení ustanovení zák. č. 48/1997 Sb.

Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení vybraných ustanovení zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění a souvisejících právních předpisů


07.05.2022 14:15

K neplatnosti dohody o rozvázání pracovního poměru pod nátlakem

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatele na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.


09.04.2022 17:57

Zpracování osobních údajů nemocnicí

Nejvyšší správní soud (NSS) potvrdil pokutu ve výši 40 000 Kč uloženou Úřadem pro ochranu osobních údajů kontrolované nemocnici za nedostatečné zajištění bezpečnosti při zpracování osobních údajů. NSS v přelomovém rozhodnutí také konstatoval, že nemocnice – akciová společnost, není z pohledu zákona o zpracování osobních údajů veřejným subjektem, přestože je financována převážně z prostředků veřejného zdravotního pojištění.


09.04.2022 17:50

Zákonná úprava odběru a uchování vzorků DNA

Ustanovení zákona o Policii České republiky, upravující odběr a uchování vzorků DNA, zůstávají beze změny


< strana 1 / 92 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů