// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

03.12.2021 08:26

Odškodnění za pracovní úraz ve světle principu rovnosti

II. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj David Uhlíř) vyhověl ústavní stížnosti a zrušil rozsudek Okresního soudu ve Strakonicích, rozsudek Krajského soudu v Českých Budějovicích a usnesení Nejvyššího soudu, neboť jimi bylo porušeno ústavně zaručené právo stěžovatele na rovnost podle čl. 1 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ve spojení s čl. 7 odst. 1 Listiny a čl. 8 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.


03.12.2021 08:23

Právo vyjádřit se v soudním řízení

Právo klientek vyjádřit se v soudním řízení, jež se týká oprávnění jejich porodní asistentky vést domácí porod


03.12.2021 08:20

Konzultace k novele zák. o ochraně hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahajuje veřejnou konzultaci k novele zákona o ochraně hospodářské soutěže


03.12.2021 08:16

Metodické stanovisko k exekucím vyklizením bez náhrady

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo metodické stanovisko k problematice exekuce vyklizením bez náhrady


03.12.2021 08:13

Zpracování informací o očkování proti COVID-19

Úřad pro ochranu osobních údajů obdržel podnět v návaznosti na informace, které se objevily v některých médiích ohledně rozhodnutí Ústavního soudu o odmítnutí žádosti o informace o tom, kolik soudců Ústavního soudu a asistentů podstoupilo očkování proti COVID-19.


03.12.2021 08:11

Soudní ochrana při přezkumu opatření dle pandemického zákona

K právu na soudní ochranu při přezkumu opatření obecné povahy podle pandemického zákona


26.11.2021 07:54

Škoda způsobená zaměstnancem při plnění pracovních úkolů

Za škodu způsobenou zaměstnancem při plnění jeho pracovních úkolů odpovídá výlučně zaměstnavatel


26.11.2021 07:50

Návrh na zrušení § 257 písm. j) ZZVZ

Ústavní soud zamítl návrh korporace Kapsch Telematic Services spol. s r. o. na zrušení § 257 písm. j) zákona o zadávání veřejných zakázek


26.11.2021 07:44

Uveřejňování informací u zakázek malého rozsahu

Uveřejňovat informace musí zadavatelé i u zakázek malého rozsahu, za opomenutí hrozí pokuta


23.11.2021 19:20

Odškodnění za zveřejnění nepravdivých informací v médiích

Ústavní soud dal Oldřichu Kaiserovi šanci na vyšší odškodnění za neoprávněný zásah do osobnostních práv způsobený zveřejněním nepravdivých informací v médiích


21.11.2021 07:50

Právo odsouzeného nahlížet do spisu

II. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Kateřina Šimáčková) vyhověl ústavní stížnosti proti postupu Okresního soudu v Ústí nad Orlicí, který stěžovatelovu obhájci neumožnil nahlédnout do trestního spisu vedeného ve stěžovatelově věci.


17.11.2021 23:31

Zápis změny vlastníka vozidla beze změny

Pravidla pro zápis změny vlastníka vozidla v registru silničních vozidel zůstanou beze změny


17.11.2021 23:28

Ochranná známka Šlágr TV zapsána ve zlé víře

Nejvyšší správní soud potvrdil rozhodnutí Úřadu průmyslového vlastnictví, podle něhož společnost Česká muzika přihlásila v roce 2011 ochrannou známku Šlágr TV ve zlé víře. Soud proto souhlasil s úřadem, že tato ochranná známka je neplatná, neboť její zápis poškozoval související práva maďarské a rumunské obchodní společnosti.


12.11.2021 09:51

Vydávání plošných mimořádných opatření MZ

Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu potvrdil stávající judikaturu k vydávání plošných mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví s celostátním dopadem


12.11.2021 09:47

Právo na dostupnou sociální péči a opomenutý důkaz

III. senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Vojtěch Šimíček) částečně vyhověl ústavní stížnosti a zrušil usnesení Nejvyššího soudu a rozsudek Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci, neboť jimi bylo porušeno právo stěžovatele na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. V části směřující proti rozsudku Okresního soudu v Jeseníku byla stížnost odmítnuta pro zjevnou neopodstatněnost.


12.11.2021 09:41

Požadavek na zavedení principu teritoriality

Ústavní soud zamítl návrh skupiny senátorů na zrušení části exekučního řádu: požadavek na zavedení principu teritoriality do vymezení exekutorské působnosti postrádá ústavně právní rozměr


12.11.2021 09:32

Prezentace ze 4. metodického dne jsou zveřejněny

V minulém týdnu pořádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže již čtvrtý metodický den veřejného zadávání, tentokrát na témata navržená účastníky


04.11.2021 15:50

Transparentnost losování u veřejných zakázek

K aplikaci judikaturou vytvořeného požadavku na transparentnost losování u veřejných zakázek


04.11.2021 15:46

Rozdělení pozemku pro účely převodu na oprávněnou osobu

Rozhodnutím soudu lze rozdělit pozemek pro účely převodu náhradního pozemku na oprávněnou osobu podle zákona o půdě


04.11.2021 15:43

Výpočet odměny advokáta jako opatrovníka

Ústavní soud zrušil i zbývající část ustanovení advokátního tarifu upravující výpočet odměny advokáta jako opatrovníka


< strana 1 / 89 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů