// Profipravo.cz / Monitoring

Monitoring

10.06.2021 15:33

Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky

Ústavnost dotváření práva Nejvyšším soudem při interpretaci smyslu a účelu konkurenční doložky v souvislosti s odstoupením zaměstnavatele od ní


10.06.2021 15:29

Odměna exekutora za exekuci pohledávky z úvěrové smlouvy

K odměně exekutora za exekuci pohledávky z úvěrové smlouvy, která byla pravomocně skončena před 11. 5. 2011


10.06.2021 15:25

Další opatření Ministerstva zdravotnictví bylo nezákonné

Opatření Ministerstva zdravotnictví bylo nezákonné i v části upravující sportoviště, koupaliště a wellness


05.06.2021 23:29

Pokuta pro INTERGRAM potvrzena

Pokuta pro INTERGRAM za zneužití dominantního postavení byla potvrzena


03.06.2021 11:52

Nezákonnost plošného uzavření mateřských a základních škol

Nejvyšší správní soud vyslovil nezákonnost plošného uzavření mateřských a základních škol podle mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví z 12. 4. a 19. 4. 2021


01.06.2021 09:02

Ústavněprávní aspekty tzv. „ztráty šance“

K ústavněprávním aspektům tzv. „ztráty šance“ a její aplikaci v praxi


01.06.2021 08:58

Výtky za nesplnění oznamovací povinnosti soudců

Předseda Nejvyššího soudu Petr Angyalossy udělil třinácti soudcům, působícím u českých soudů, výtku za nesplnění oznamovací povinnosti podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů


30.05.2021 10:49

Provoz lyžařských vleků a lanových drah

Opatření týkající se provozu lyžařských vleků a lanových drah bylo nezákonné


30.05.2021 10:46

K uchovávání údajů z kreditních karet

Evropský sbor pro ochranu osobních údajů k uchovávání údajů z kreditních karet


27.05.2021 22:20

Opatření k ochranným prostředkům dýchacích cest

Opatření Ministerstva zdravotnictví k ochranným prostředkům dýchacích cest před NSS neobstálo


27.05.2021 15:52

Daňové osvobození nemovitostí ve vlastnictví státu

Ústavní soud zamítl návrh na zrušení daňového osvobození nemovitých věcí ve vlastnictví státu


27.05.2021 15:49

Neústavnost fikce doručení správcem daně

Ústavní soud vyslovil neústavnost § 82b odst. 3 věty třetí zákona o dani z přidané hodnoty, ve znění účinném do 31. března 2019 (právní fikce doručení písemnosti správcem daně e-mailovou zprávou okamžikem jejího odeslání)


23.05.2021 10:26

Omezení provozu restaurací a kasin

Nejvyšší správní soud zrušil části opatření Ministerstva zdravotnictví týkající se omezení provozu restaurací a kasin


18.05.2021 15:53

Výkon práva v rozporu s dobrými mravy

I výkon práva, který odpovídá zákonu, může být shledán v rozporu s dobrými mravy


13.05.2021 18:28

K prokazování totožnosti a zpracování osobních údajů

Úřad pro ochranu osobních údajů zveřejnil souhrnný materiál k prokazování totožnosti a zpracování osobních údajů


13.05.2021 12:40

Zmeškání schůzky na úřadu práce

Nejvyšší správní soud se zastal ženy, která promeškala schůzku na úřadu práce


12.05.2021 11:26

Lékařská péče ve výkonu trestu odnětí svobody

Poskytování lékařské péče ve výkonu trestu odnětí svobody ve světle práva na soudní ochranu


12.05.2021 11:22

Opatření k povinnostem pozitivně testovaných zaměstnanců

Nejvyšší správní soud zrušil opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnostem pozitivně testovaných zaměstnanců a OSVČ


12.05.2021 11:19

Svoboda projevu vs. svoboda vyznání

Kardinál Dominik Duka a advokát Ronald Němec u Nejvyššího soudu neuspěli s dovoláním proti zamítnutí žaloby, kterou podali na Centrum experimentálního divadla Brno a Národní divadlo v Brně


12.05.2021 11:14

Působnost ÚOOÚ v oblasti svobodného přístupu k informacím

Úřad vstupuje do postavení žalovaného orgánu ve věcech přístupu k informacím i v případě žalob proti rozhodnutím vydaným jinými povinnými subjekty před lednem 2020


< strana 1 / 86 >
Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů