// Profipravo.cz / Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 4/2006 18.09.2006

Rc 31/2006

Stanovisko k výkladu zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

stanovisko Nejvyššího soudu sp. zn. Cpjn 200/2005

vytisknout článek


Úplný text stanoviska naleznete zde.

Autor: Sb.s.r.s.

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů