// Profipravo.cz / Z rozhodnutí dalších soudů 29.11.2019

SDEU: Právo cestujících v letecké dopravě na náhradu škody

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91, a zejména jeho čl. 3 odst. 2 písm. a), musí být vykládáno v tom smyslu, že cestujícím, jejichž let byl na příletu zpožděn o tři hodiny nebo více a kteří mají na tento let potvrzenou rezervaci, nelze náhradu škody podle tohoto nařízení odepřít z pouhého důvodu, že v souvislosti se svým návrhem na náhradu škody neprokázali, že byli na uvedený let přihlášeni k přepravě, zejména prostřednictvím palubní vstupenky, ledaže by se prokázalo, že zpožděným letem necestovali, což přísluší ověřit vnitrostátnímu soudu.

usnesení Soudního dvora Evropské unie (osmého senátu) ve věci C-756/18, ze dne 24. 10. 2019

vytisknout článek


Úplné znění usnesení je k dispozici ZDE.

Autor: SDEU

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů