// Profipravo.cz / Články a komentáře 01.04.2024

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (13/2024)

zdroj: www.e-sbirka.cz/rejstriky/aktualne-vyhlasene-predpisy

vytisknout článek


26. 3. 2024

č. 68/2024 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 83/2023 Sb., o stanovení podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům, a nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů 

č. 69/2024 Sb. Vyhláška k provedení zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 

č. 70/2024 Sb. Nařízení vlády o maximální částce příspěvku na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce


27. 3. 2024

č. 71/2024 Sb. Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků nových a dodatečných voleb do zastupitelstev obcí konaných dne 23. března 2024

Autor: redakce

Reklama

Jobs