// Profipravo.cz / Články a komentáře 25.03.2024

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (12/2024)

zdroj: www.e-sbirka.cz/rejstriky/aktualne-vyhlasene-predpisy

vytisknout článek


19. 3. 2024

č. 62/2024 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 73/2023 Sb., o stanovení pravidel podmíněnosti plateb zemědělcům

č. 63/2024 Sb. Nařízení vlády o některých podrobnostech poskytování ubytování a souvisejících služeb osobám s udělenou dočasnou ochranou

č. 64/2024 Sb. Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 1534/23 o nároku poškozeného v trestním řízení na náhradu újmy způsobené nesprávným úředním postupem

č. 65/2024 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Severní Makedonie o poskytnutí náhradních dílů, spotřebních materiálů, oprav dílů a dalších služeb pro letadla provozovaná Ministerstvem obrany Republiky Severní Makedonie


21. 3. 2024

č. 66/2024 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 

č. 67/2024 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozhodné částce pro určení celkové výše mzdových nároků vyplacených jednomu zaměstnanci podle zákona č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů

Autor: redakce

Reklama

Jobs