// Profipravo.cz / Články a komentáře 11.03.2024

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (10/2024)

zdroj: www.e-sbirka.cz/rejstriky/aktualne-vyhlasene-predpisy

vytisknout článek


5. 3. 2024

č. 47/2024 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 8/2016 Sb., o podrobnostech udělování licencí pro podnikání v energetických odvětvích, ve znění vyhlášky č. 147/2022 Sb. 

č. 48/2024 Sb. Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

č. 49/2024 Sb. Vyhláška o vydání pamětní stříbrné stokoruny s motivem Nejvyššího státního zastupitelství

č. 50/2024 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 358/2013 Sb., o poskytování údajů z katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů

č. 51/2024 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění pozdějších předpisů, a zrušuje vyhláška č. 304/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 328/2020 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, ve znění vyhlášky č. 311/2022 Sb.

č. 52/2024 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 463/2013 Sb., o seznamech návykových látek, ve znění pozdějších předpisů


7. 3. 2024

č. 53/2024 Sb. Zákon o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu 

č. 54/2024 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

č. 55/2024 Sb. Nařízení vlády o nepřijatelnosti žádostí občanů třetích zemí o udělení oprávnění k pobytu na území České republiky podávaných na zastupitelských úřadech

č. 56/2024 Sb. Vyhláška o určení srovnatelné délky období, pro které je sjednána pevná zápůjční úroková sazba, a členění spotřebitelských úvěrů na bydlení do skupin pro účely náhrady nákladů za předčasné splacení některých spotřebitelských úvěrů na bydlení

Autor: redakce

Reklama

Jobs