// Profipravo.cz / Články a komentáře 04.03.2024

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (9/2024)

zdroj: www.e-sbirka.cz/rejstriky/aktualne-vyhlasene-predpisy

vytisknout článek


27. 2. 2024

38/2024 Sb. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu 

39/2024 Sb. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí, kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 38/2023 Sb. m. s.

40/2024 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 240/2014 Sb., o výši časových poplatků, sazeb mýtného, slevy na mýtném a o postupu při uplatnění slevy na mýtném, ve znění nařízení vlády č. 479/2020 Sb.

41/2024 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů


29. 2. 2024

42/2024 Sb. Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 

43/2024 Sb. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 432/2005 Sb., kterou se stanoví podmínky a způsob poskytování finanční náhrady za újmu vzniklou omezením zemědělského hospodaření, vzor a náležitosti uplatnění nároku, ve znění vyhlášky č. 443/2022 Sb.

44/2024 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 81/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření ekologické zemědělství, a některá další nařízení vlády

45/2024 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 64/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací, a nařízení vlády č. 70/2023 Sb., o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat 

46/2024 Sb. Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 7 Politiky územního rozvoje České republiky 

Autor: redakce

Reklama

Jobs