// Profipravo.cz / Články a komentáře 11.09.2023

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (36/2023)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


7. 9. 2023

částka 124; č. 267-269; PDF 199 KB 

267/2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 1/2021 Sb., o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru poskytovaného na modernizaci nebo pořízení obydlí, ve znění nařízení vlády č. 464/2021 Sb. 

268/2023 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Maxe Švabinského 

269/2023 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 


částka 125; č. 270; PDF 104 KB 

270/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů 

Autor: redakce

Reklama

Jobs