// Profipravo.cz / Články a komentáře 20.03.2023

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (11/2023)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


15. 3. 2023

částka 39; č. 65-66; PDF 9 MB 

65/2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 5/2023 Sb., o kompenzacích poskytovaných na dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny 

66/2023 Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace biobank podle ČSN EN ISO 20387:2021 Biotechnologie - Biobanky - Obecné požadavky na biobanky 


částka 40; č. 67-68; PDF 99 KB 

67/2023 Zákon o některých opatřeních proti šíření teroristického obsahu online 

68/2023 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 


17. 3. 2023

částka 41; č. 69-70; PDF 536 KB 

69/2023 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví vína 

70/2023 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření dobré životní podmínky zvířat 

Autor: redakce

Reklama

Jobs