// Profipravo.cz / Články a komentáře 20.02.2023

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (7/2023)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


14. 2. 2023

částka 21; č. 37; PDF 731 KB 

37/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 344/2012 Sb., o stavu nouze v plynárenství a o způsobu zajištění bezpečnostního standardu dodávky plynu, ve znění pozdějších předpisů 


16. 2. 2023

částka 22; č. 38-39; PDF 1 MB 

38/2023 Nález Ústavního soudu ze dne 24. ledna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 44/21 ve věci návrhu na zrušení části ustanovení § 18c odst. 1 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů 

39/2023 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 

Autor: redakce

Reklama

Jobs