// Profipravo.cz / Články a komentáře 04.04.2022

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (13/2022)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


28. 3. 2022

částka 39; č. 71; PDF 87 KB 

71/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 23/1994 Sb., o jednacím řádu státního zastupitelství, zřízení poboček některých státních zastupitelství a podrobnostech o úkonech prováděných právními čekateli, ve znění pozdějších předpisů 


31. 3. 2022

částka 40; č. 72; PDF 3 MB 

72/2022 Vyhláška o zajištění přiměřenosti poskytované provozní podpory zdrojů energie 


částka 41; č. 73-74; PDF 136 KB 

73/2022 Nařízení vlády o příspěvku pro solidární domácnost 

74/2022 Vyhláška o rozsahu a způsobu předávání informací do centrální evidence hospodářskými subjekty, příslušnými orgány a správními orgány v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 


částka 42; č. 75-77; PDF 93 KB 

75/2022 Nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima 

76/2022 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

77/2022 Usnesení vlády České republiky o prodloužení nouzového stavu v souvislosti s migrační vlnou velkého rozsahu 

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů