// Profipravo.cz / Články a komentáře 14.03.2022

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (10/2022)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


7. 3. 2022

částka 23; č. 41-42; PDF 164 KB 

41/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 462/2013 Sb., o stanovení výše a způsobu úhrady efektivně vynaložených nákladů na odposlech a záznam zpráv, na uchovávání a poskytování provozních a lokalizačních údajů a na poskytování informací z databáze účastníků veřejně dostupné telefonní služby 

42/2022 Sdělení Českého úřadu zeměměřického a katastrálního o vyhlášení dne, kdy dojde k zápisu údajů o vymezení dobývacích prostorů do základního registru územní identifikace, adres a nemovitostí 


9. 3. 2022

částka 26; č. 46; PDF 88 KB 

46/2022 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb. 


11. 3. 2022

částka 27; č. 47-48; PDF 89 KB 

47/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 511/2021 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad 

48/2022 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně 

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů