// Profipravo.cz / Články a komentáře 04.10.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (39/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


30. 9. 2021

částka 154; č. 347-352; PDF 294 KB 

347/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů 

348/2021 Nařízení vlády o zavedení letního času v letech 2022 až 2026 

349/2021 Nařízení vlády o stanovení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro rok 2022 

350/2021 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů 

351/2021 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 

352/2021 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní dohody vyššího stupně 


částka 155; č. 353-354; PDF 462 KB 

353/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

354/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 163/2014 Sb., o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry, ve znění vyhlášky č. 392/2017 Sb. 


částka 156; č. 355; PDF 192 KB 

355/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů 


částka 157; č. 356-357; PDF 95 KB 

356/2021 Nařízení vlády o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2020, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2022 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2022 a o zvýšení důchodů v roce 2022 

357/2021 Nařízení vlády o zvýšení příplatků k důchodu v roce 2022

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů