// Profipravo.cz / Články a komentáře 07.06.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (22/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


31. 5. 2021

částka 90; č. 210-213; PDF 9 MB 

210/2021 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Lochkovský profil a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

211/2021 Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Řežabinec a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

212/2021 Vyhláška o vyhlášení Přírodní rezervace Kaňon Blanice a stanovení jejích bližších ochranných podmínek 

213/2021 Vyhláška o změně a zrušení některých právních předpisů o vyhlášení zvláště chráněných území

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů