// Profipravo.cz / Články a komentáře 11.05.2020

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (19/2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


4. 5. 2020

částka 82; č. 225-227; PDF 113 KB  

225/2020 Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření  

226/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření 

227/2020 Usnesení vlády České republiky o zrušení krizového opatření 


6. 5. 2020

částka 83; č. 228-231; PDF 104 KB  

228/2020 Zákon o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění dluhů Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s., vyplývajících z ručení za dluhy z úvěrů v souvislosti se zmírněním negativních dopadů způsobených virem SARS CoV-2 

229/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 

230/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 133/2020 Sb., o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 

231/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů 


7. 5. 2020

částka 84; č. 232-233; PDF 235 KB  

232/2020 Vyhláška o přijímacím řízení, maturitní zkoušce a závěrečné zkoušce ve školním roce 2019/2020 

233/2020 Vyhláška o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2 


částka 85; č. 234; PDF 90 KB  

234/2020 Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2 
 

částka 86; č. 235; PDF 91 KB  

235/2020 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů