// Profipravo.cz / Články a komentáře 02.03.2020

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (8/2020)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


17. 2. 2020

částka 18; č. 39-40; PDF 7 MB  

39/2020 Zákon o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů (zákon o realitním zprostředkování)  

40/2020 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů 


částka 19; č. 41; PDF 2 MB  

41/2020 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů