// Profipravo.cz / Články a komentáře 16.12.2019

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (50/2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


10. 12. 2019

částka 138; č. 324-328; PDF 117 KB  

324/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb.  

325/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 

326/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 

327/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu 

328/2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 


částka 139; č. 329; PDF 180 KB  

329/2019 Vyhláška o předepisování léčivých přípravků při poskytování zdravotních služeb

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů