// Profipravo.cz / Články a komentáře 09.12.2019

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (49/2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


4. 12. 2019

částka 135; č. 319; PDF 2 MB  

319/2019 Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie  


částka 136; č. 320; PDF 293 KB  

320/2019 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Seznamu vybraného zboží a doplňkových statistických znaků 


6. 12. 2019

částka 137; č. 321-323; PDF 99 KB  

321/2019 Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle pracovněprávních předpisů [nařízení o úpravě náhrady] 

322/2019 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů 

323/2019 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 245/2002 Sb., o době lovu jednotlivých druhů zvěře a o bližších podmínkách provádění lovu, ve znění pozdějších předpisů

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů