// Profipravo.cz / Články a komentáře 14.10.2019

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (41/2019)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


9. 10. 2019

částka 110; č. 254-255; PDF 219 KB  

254/2019 Zákon o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech  

255/2019 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech a zákona o soudních tlumočnících a soudních překladatelích 


částka 111; č. 256; PDF 131 KB  

256/2019 Zákon, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů 


částka 112; č. 257-258; PDF 90 KB  

257/2019 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 

258/2019 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenových rozhodnutí

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů