// Profipravo.cz / Monitoring 01.04.2024

Ročenka Nejvyššího soudu 2023

Nejvyšší soud ČR publikoval Ročenku 2023

vytisknout článek


V Ročence Nejvyššího soudu 2023 naleznete informace o rozhodovací a judikatorní činnosti trestního kolegia a občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu za loňský rok, statistiky, seznamy soudců a vybraná rozhodnutí, která kolegia považují za nejdůležitější. Ročenka také mapuje vnitrostátní i zahraniční vztahy Nejvyššího soudu a rekapituluje práci jednotlivých úseků a oddělení Nejvyššího soudu.

Ročenka Nejvyššího soudu 2023

Autor: redakce

Reklama

Jobs