// Profipravo.cz / Monitoring 02.03.2024

Náhrada nákladů při zastavování tzv. bezvýsledných exekucí

Ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo metodické stanovisko k přiznávání náhrady nákladů oprávněných při zastavování tzv. bezvýsledných exekucí

vytisknout článek


Ministerstvo spravedlnosti vydalo nové metodické stanovisko, které se týká problematiky přiznávání náhrady nákladů oprávněných při zastavování tzv. bezvýsledných exekucí dle § 55 odst. 7 až 13 exekučního řádu.

Dle závěrů uvedeného stanoviska mohou soudní exekutoři při zohlednění ve stanovisku předestřených předpokladů týkajících se zejm. zavinění za zastavení exekuce, výše přiznávaných nákladů a účelnosti přiznaných úkonů právní služby v usnesení o zastavení exekuce pro bezvýslednost přiznávat náhradu nákladů oprávněným.

Celé znění stanoviska naleznete zde.


(zdroj zprávy naleznete zde)

Autor: tisk. zpráva MSp

Reklama

Jobs