// Profipravo.cz / Monitoring 17.02.2024

Metodický den o novele zák. o ochraně hospodářské soutěže

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá ve spolupráci se společností EVERESTA metodický den zaměřený na novinky v oblasti práva hospodářské soutěže. Online seminář se uskuteční 20. března 2024 od 9:30 hod. a již nyní je možno se na něj registrovat.

vytisknout článek


Metodický den bude zaměřen zejména na novinky, které přinesla poslední novelizace zákona o ochraně hospodářské soutěže účinná od 29. 7. 2023. Změna zákona měla za cíl zejména transponovat do českého právního rámce směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1 ze dne 11. prosince 2018 o posílení postavení orgánů pro hospodářskou soutěž v členských státech, aby mohly účinněji prosazovat pravidla, a o zajištění řádného fungování vnitřního trhu (směrnice ECN+). Novela přinesla řadu změn týkajících se např. možnosti přijetí závazků, pravidel poskytování informací ze spisu ostatním orgánům veřejné moci, ukládání pokut (např. sankce za nesplnění povinnosti strpět místní šetření, pořádkové i donucovací pokuty), ručení za zaplacení pokuty u sdružení soutěžitelů, pravidel leniency programu či narovnání. V neposlední řadě novela zavedla také možnost využití záznamů odposlechů pořízených Policií ČR při vyšetřování trestných činů proti hospodářské soutěži.

V návaznosti na novelu soutěžního zákona a v zájmu vyšší transparentnosti a předvídatelnosti postupu Úřadu při vymáhání soutěžního práva vydal Úřad celkem šest soft law dokumentů. Oznámení o narovnání, Oznámení o alternativním řešení soutěžních problémů, Oznámení o de minimis a Oznámení o leniency začala být účinná současně se zákonem. Oznámení o compliance programech a Oznámení o postupu při uložení trestu a stanovení jeho výše pak od počátku roku 2024. Právě tyto nejnovější metodické dokumenty budou dalším z témat Metodického dne, když zástupci Úřadu podrobně představí jednotlivé změny a vysvětlí, proč k nim Úřad přikročil.

Další podrobnosti a registraci najdete ZDE.

Zaregistrovaní účastníci mohou dopředu zaslat svoje dotazy k tématu Metodického dne na e-mail: romana.skacelova(at)uohs.cz. Přednášející se budou snažit položené dotazy v rámci svého výkladu reflektovat.


(zdroj zprávy naleznete zde)

Autor: tisk. zpráva ÚOHS

Reklama

Jobs