// Profipravo.cz / Monitoring 17.02.2024

Rekordní pokuta 125 milionů korun za protisoutěžní jednání

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže potrestal společnost ELECTROLUX, s.r.o., pokutou ve výši 125 404 000 korun za dlouholeté protisoutěžní jednání. Společnost ELECTROLUX se k porušení českého i unijního soutěžního práva přiznala a proti rozhodnutí Úřadu nepodala rozklad. Rozhodnutí je již pravomocné.

vytisknout článek


„Jednání spočívající v určování cen pro další prodej, jinými slovy zákaz zlevnit zboží spotřebitelům pod stanovenou hranici, mělo dopad na velké množství českých domácností, které mohly v jeho důsledku nakupovat např. lednice, pračky nebo vysavače značek ELECTROLUX,AEG a Zanussi za ceny vyšší, než kdyby mezi prodejci mohla probíhat volná cenová soutěž. Naši vyšetřovatelé odvedli perfektní práci, když zajistili natolik přesvědčivé důkazy, že účastník řízení s Úřadem spolupracoval, ke všemu se přiznal a v rámci narovnání nerozporoval rekordní pokutu. Je třeba ovšem vyzdvihnout, že právě tato spolupráce umožnila rozkrýt komplexnější jednání a velmi výrazně urychlila celý průběh řízení. Přesto se jedná o nejvyšší sankci za vertikální cenové dohody a současně nejvyšší, u níž proběhlo narovnání a státu tedy nehrozí mnoho let soudních sporů,“ uvedl k případu místopředseda ÚOHS Kamil Nejezchleb, který vyšetřování vedl.

Společnost ELECTROLUX je součástí švédské podnikatelské skupiny a působí zejména v oblasti dodávek velkých a malých domácích elektrospotřebičů značek Electrolux, AEG a Zanussi, přičemž v některých segmentech ovládá na území Česka nezanedbatelnou část trhu a je významným hráčem. Soutěžitel ELECTROLUX nejméně od konce roku 2012 do podzimu 2021 stanovoval svým odběratelům, za jaké nejnižší ceny mohou zboží prodávat konečným spotřebitelům. Pokud prodejce nastavil cenu pod stanovenou hranici, vyzýval jej ELECTROLUX k navýšení cen, a to i pod hrozbou sankcí, které také reálně uplatňoval. Jednalo se tedy o zakázané vertikální dohody o určování cen pro další prodej.

Soutěžitel ELECTROLUX jakožto výhradní dodavatel výrobků výše uvedených značek byl schopen prostřednictvím distributorů a dalšími metodami zjistit složení celého dodavatelského řetězce. Byl schopen si tak vynutit dodržování jím stanovených maloobchodních cen i u prodejců, s nimiž neměl přímou dohodu. Ke kontrole cen využíval i cenové srovnávače, jako např. heureka.cz. Soutěžitel ELECTROLUX byl tedy schopný ovlivnit cenovou hladinu dotčeného zboží na relevantních trzích a uzavřením dohod o určení cen dotčeného zboží pro další prodej s těmi maloobchodními prodejci, kteří se původně snažili nabízet dotčené zboží za nejnižší ceny, ji skutečně ovlivnil.

Úřad kromě toho prokázal, že ELECTROLUX znemožňoval některým odběratelům, aby velkoobchodním způsobem dále prodávali jeho výrobky dalším prodejcům. Tím se dopustil zakázaných dohod o omezení okruhu zákazníků.

Na výši uložené pokuty se projevila závažnost a doba trvání protisoutěžního jednání, z polehčujících okolností to pak bylo dobrovolné ukončení protisoutěžního jednání, nadstandardní spolupráce ze strany účastníka řízení a rozšíření a posílení soutěžního compliance programu, jakož i narovnání s Úřadem.

Jedná se v krátké době o druhý odhalený a potrestaný vertikální kartel v segmentu domácích elektrospotřebičů, přičemž Úřad řeší dalších pět řízení v této oblasti. Z dosavadních zjištění Úřadu vyplývá, že zakázané praktiky, které omezují cenovou soutěž mezi prodejci, a navyšují tak cenovou hladinu pro spotřebitele, využívá nezanedbatelná část distributorů, dovozců a výrobců. Nejedná se tedy o žádná bagatelní pochybení, ale o opakující se typové jednání, které pokrývá značnou část trhu a má reálné negativní dopady na peněženky českých spotřebitelů.


(zdroj zprávy naleznete zde)

Autor: tisk. zpráva ÚOHS

Reklama

Jobs