// Profipravo.cz / Monitoring 05.01.2021

Předseda ÚOHS potvrdil pokutu za vertikální dohody

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna potvrdil uložení pokuty ve výši 40 793 000 Kč společnosti BABY DIREKT s.r.o. za uzavírání zakázaných vertikálních dohod o určování cen pro další prodej. Předseda ÚOHS na základě rozkladu společnosti BABY DIREKT napadené prvostupňové rozhodnutí částečně změnil, na výslednou pokutu však uvedené změny neměly dopad.

vytisknout článek


„Protisoutěžní jednání bylo dlouhodobé a mělo negativní dopad nejen na maloobchodní prodejce, kteří si nemohli cenově konkurovat, ale v podobě vyšších cen dětského zboží také na rodiny a samoživitele s dětmi,“ uvedl k uložení vysoké pokuty předseda Petr Mlsna.

Společnost BABY DIREKT, která je distributorem dětského zboží (zejména kočárků, autosedaček, dětského nábytku a vozítek apod.), uzavírala v letech 2011-2018 zejména prostřednictvím ústní či e-mailové komunikace s odběrateli jejího zboží dohody o navýšení cen pro prodej konečným spotřebitelům na úroveň jím stanovených minimálních maloobchodních cen. Společnost BABY DIREKT hrozila odběratelům sankcemi či je dokonce formou nedodání zboží skutečně postihovala, pokud výrobky nabízeli za ceny nižší, než sama určila. Uzavíráním a plněním zakázaných dohod o přímém určení cen pro další prodej došlo k narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích prodeje kočárků, autosedaček, dětského nábytku a vozítek na území České republiky. Úřad svým rozhodnutím plnění výše uvedených dohod zakázal a uložil soutěžiteli BABY DIREKT, aby o neplatnosti těchto dohod informoval všechny své odběratele.

Předseda ÚOHS v rámci řízení o rozkladu konstatoval, že nebyl dostatečně doložen dopad na obchod mezi členskými státy a tedy ani porušení Smlouvy o fungování Evropské unie, jak bylo obsaženo v prvostupňovém rozhodnutí.

Při ukládání pokuty byla zohledněna především dlouhodobost porušování zákona, neboť k zakázanému jednání docházelo po dobu více než 7 let, a to u většiny jeho zboží. I přes změny provedené předsedou Úřadu by pokuta vzhledem k dlouhodobosti a závažnosti jednání výrazně přesahovala 10 % z obratu, což je maximální výše, kterou může Úřad uložit. Pokuta tedy musela být snížena na 40 793 000 Kč, aby splňovala zákonné limity.

(zdroj zprávy naleznete zde)

Autor: tisk. zpráva ÚOHS

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů