// Profipravo.cz / Monitoring 05.12.2007

Věcný záměr nového trestního řádu (verze prosinec 2007)

Ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil předložil odborné veřejnosti věcný záměr nového trestního řádu. Ten je dalším důležitým článkem reformy české justice. Hlavním cílem změn trestního práva procesního je především zrychlení trestního řízení ve všech jeho stadiích tak, aby bylo zajištěno provedení řízení až do vynesení konečného rozhodnutí v co nejkratší době.

vytisknout článek


Před vlastním připomínkovým řízením byl návrh projednán s představiteli soudů, státních zastupitelství, advokátní komory a odborníky z oblasti teorie a praxe. Připomínky věcného charakteru k návrhu zákona bylo možné posílat do konce září 2007. Cílem je předložit vládě věcný záměr trestního řádu na přelomu roku 2007 a 2008. S účinností nového trestního řádu se počítá od roku 2011.

Věcný záměr nového trestního řádu - verze z prosince 2007.

Autor: info MSp

Reklama

Jobs