// Profipravo.cz / Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 7/2005

Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek 7/2005

01.11.2005 23:00

R 59/2005

Výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky (§ 312 a násl. o. s. ř.) lze ve prospěch oprávněné České republiky nařídit i v případě, že povinný má tuto pohledávku rovněž vůči České republice, jestliže povinnost ji splnit má jiná její organizační složka (§ 3 odst. 1 zákona č. 219/2000 Sb.).

(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 25.3.2004 sp. zn. 20 Cdo 1680/2002)


01.11.2005 22:57

R 58/2005

Podmínky pro zastavení výkonu rozhodnutí podle § 268 odst. 1 písm. h) o.s.ř. nejsou splněny, jestliže předtím, než bylo vydáno vykonávané rozhodnutí, byl učiněn projev vůle směřující k započtení a pohledávky se setkaly.

(usnesení Nejvyššího soudu ze dne 16.12.2004 sp. zn. 20 Cdo 1570/2003)


29.10.2005 19:53

R 57/2005

Usnesení obsahující výzvu žalovanému podle § 114b odst. 1 o. s. ř. může vydat pouze předseda senátu (samosoudce).

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 2. 2004, sp. zn. 25 Cdo 1839/2003)


29.10.2005 19:46

R 56/2005

Usnesení podle ustanovení § 114b odst. 1 o. s. ř. může být obsaženo ve výroku platebního rozkazu.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 16. 9. 2003, sp. zn. 32 Odo 616/2003)


29.10.2005 19:42

R 55/2005

Pravomoc soudu není dána ani k projednání nároku policisty na zvýšení náhrady za ztížení společenského uplatnění podle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 32/1965 Sb. (nyní podle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2000 Sb.).

(usnesení Městského soudu v Praze ze dne 14. 10.2003, sp. zn. 16 Co 468/2003)


< strana 1 / 1 >
Reklama

Jobs