// Profipravo.cz / Ze Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek 4/2007 26.01.2008

Rc 42/2007

Také pracovní poměr založený volbou nebo jmenováním lze ukončit výpovědí podle ustanovení § 46 odst. 1 zák. práce*) nebo okamžitým zrušením podle ustanovení § 53 odst. 1 a § 54 odst. 1 zák. práce**) bez toho, že by před takovým ukončením pracovního poměru musel být zaměstnanec odvolán ze své funkce nebo se jí musel předtím vzdát.

(rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 5. 2006, sp. zn. 21 Cdo 3016/2005)

vytisknout článek


*) S účinností od 1. 1. 2007 jde o ustanovení § 52 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.

**) S účinností od 1. 1. 2007 jde o ustanovení § 55 a § 56 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb.

Plný text rozhodnutí naleznete na stránkách Nejvyššího soudu zde.

Autor: Sb.s.r.s.

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů