// Profipravo.cz / Články a komentáře 15.05.2023

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (19/2023)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


10. 5. 2023

částka 63; č. 120-123; PDF 339 KB 

120/2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů 

121/2023 Vyhláška o požadavcích na pokrmy 

122/2023 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 100. výročí zahájení pravidelného vysílání československého rozhlasu 

123/2023 Nález Ústavního soudu ze dne 11. dubna 2023 sp. zn. Pl. ÚS 25/22 ve věci návrhu na zrušení čl. 5 odst. 4 obecně závazné vyhlášky města Krásná Lípa č. 2/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství 

Autor: redakce

Reklama

Jobs