// Profipravo.cz / Články a komentáře 24.04.2023

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (16/2023)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


19. 4. 2023

částka 56; č. 101-103; PDF 95 KB 

101/2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 453/2009 Sb., kterým se pro účely trestního zákoníku stanoví, co se považuje za nakažlivé lidské nemoci, nakažlivé nemoci zvířat, nakažlivé nemoci rostlin a škůdce užitkových rostlin, ve znění nařízení vlády č. 75/2020 Sb. 

102/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 101/2022 Sb., o systému epidemiologické bdělosti pro onemocnění COVID-19 

103/2023 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vydání cenových předpisů a cenového rozhodnutí 


částka 57; č. 104-106; PDF 97 KB 

104/2023 Zákon o kompenzacích zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2022 osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby 

105/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 

106/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů 


částka 58; č. 107; PDF 105 KB 

107/2023 Nařízení vlády o podmínkách použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou úvěru nebo dotace na financování výstavby nájemního bydlení 


21. 4. 2023

částka 59; č. 108-110; PDF 335 KB 

108/2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 178/2015 Sb., o stanovení minimálního počtu provozoven pro poskytování základních služeb 

109/2023 Vyhláška o technických podrobnostech, rozsahu a způsobu poskytování doplňkových služeb 

110/2023 Sdělení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o vyhlášení aktualizovaného seznamu výzkumných organizací schválených pro přijímání výzkumných pracovníků ze třetích zemí 

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby v zákoně č. 105/2023 Sb.

Autor: redakce

Reklama

Jobs