// Profipravo.cz / Články a komentáře 13.03.2023

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (10/2023)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


8. 3. 2023

částka 35; č. 57; PDF 887 KB 

57/2023 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 7. února 2023 sp. zn. Pl. ÚS-st. 58/23 o nepřípustnosti ústavní stížnosti proti usnesení soudu o nevyloučení soudce pro podjatost 


částka 36; č. 58-60; PDF 137 KB 

58/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů

59/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů 

60/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů 


10. 3. 2023

částka 37; č. 61; PDF 15 MB 

61/2023 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro oblasti s přírodními omezeními 


částka 38; č. 62-64; PDF 231 KB 

62/2023 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření Natura 2000 na zemědělské půdě 

63/2023 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření pro zalesňování zemědělské půdy 

64/2023 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření zvýšení obranyschopnosti v chovu prasat vakcinací

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů