// Profipravo.cz / Články a komentáře 06.03.2023

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (9/2023)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


28. 2. 2023

částka 27; č. 47; PDF 1 MB 

47/2023 Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí 


částka 28; č. 48; PDF 20 MB 

48/2023 Vyhláška, kterou se vymezují činnosti vykonávané členy posádky plavidla a stanoví podrobnosti týkající se ověřování odborné způsobilosti osob k vedení plavidel, jejich obsluze a k výkonu dalších činností ve vnitrozemské plavbě 


částka 29; č. 49; PDF 123 KB 

49/2023 Zákon, kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 


částka 30; č. 50; PDF 883 KB 

50/2023 Vyhláška o plánech povodí a plánech pro zvládání povodňových rizik 


částka 32; č. 52-53; PDF 315 KB 

52/2023 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 307/2014 Sb., o stanovení podrobností evidence využití půdy podle uživatelských vztahů, ve znění pozdějších předpisů 

53/2023 Nařízení vlády o stanovení podmínek provádění opatření v odvětví včelařství 


3. 3. 2023

částka 33; č. 54-55; PDF 112 KB 

54/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 424/2017 Sb., o informačních povinnostech některých osob podnikajících na kapitálovém trhu, ve znění vyhlášky č. 327/2019 Sb. 

55/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 426/2013 Sb., o předkládání výkazů spořitelními a úvěrními družstvy České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 


částka 34; č. 56; PDF 113 KB 

56/2023 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 355/2020 Sb., o žádostech a některých informacích podle zákona o bankách a zákona o spořitelních a úvěrních družstvech 

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 46/2023 Sb.

Autor: redakce

Reklama

Jobs