// Profipravo.cz / Články a komentáře 31.10.2022

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (43/2022)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


24. 10. 2022

částka 142; č. 312; PDF 166 KB 

312/2022 Vyhláška, kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2023 


27. 10. 2022

částka 149; č. 321-323; PDF 138 KB 

321/2022 Nařízení vlády o změnách nařízení vlády v oblasti pracovní migrace 

322/2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 206/2022 Sb., o některých podrobnostech poskytování nouzového ubytování a dočasného nouzového přístřeší a souvisejících služeb pro žadatele o udělení dočasné ochrany a pro osoby s udělenou dočasnou ochranou 

323/2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 301/2022 Sb., o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic

Autor: redakce

Reklama

Jobs