// Profipravo.cz / Články a komentáře 10.10.2022

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (40/2022)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


4. 10. 2022

částka 136; č. 293-294; PDF 201 KB 

293/2022 Sdělení Státní volební komise o vyhlášení a uveřejnění celkových výsledků voleb do třetiny Senátu Parlamentu České republiky 

294/2022 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce 


7. 10. 2022

částka 137; č. 295; PDF 14 MB 

295/2022 Vyhláška o stanovení ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů minerální vody lázeňského místa Janské Lázně a vymezení konkrétních ochranných opatření 


částka 138; č. 296-297; PDF 111 KB 

296/2022 Vyhláška o nákladech na stravování a jejich úhradě v organizačních složkách státu a příspěvkových organizacích 

297/2022 Vyhláška o zrušení některých nařízení okresních úřadů 

Sdělení Ministerstva vnitra o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 275/2022 Sb. 


částka 139; č. 298-302; PDF 1010 KB 

298/2022 Nařízení vlády o stanovení cen elektřiny a plynu v mimořádné tržní situaci 

299/2022 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 263/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za elektřinu, zemní plyn a teplo 

300/2022 Nařízení vlády o stanovení hodnot vnitřního výnosového procenta investic pro jednotlivé druhy obnovitelných zdrojů 

301/2022 Nařízení vlády o povolání vojáků v činné službě a příslušníků Celní správy České republiky k plnění úkolů Policie České republiky v souvislosti s dočasným znovuzavedením ochrany vnitřních hranic 

302/2022 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů