// Profipravo.cz / Články a komentáře 26.09.2022

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (38/2022)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


22. 9. 2022

částka 126; č. 273; PDF 108 KB 

273/2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 


částka 127; č. 274; PDF 1 MB 

274/2022 Nález Ústavního soudu ze dne 19. července 2022 sp. zn. Pl. ÚS 30/21 ve věci návrhu na zrušení části bodu 80 přílohy č. 4 nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností, ve znění nařízení vlády č. 208/2021 Sb. 


částka 128; č. 275; PDF 1 MB 

275/2022 Vyhláška o administrativní bezpečnosti a o registrech utajovaných informací 

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů