// Profipravo.cz / Články a komentáře 19.09.2022

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (37/2022)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


14. 9. 2022

částka 125; č. 272; PDF 87 KB 

272/2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 262/2022 Sb., o příspěvku na úhradu nákladů za energie 


16. 9. 2022

částka 124; č. 269-271; PDF 96 KB 

269/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů 

270/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 220/2013 Sb., o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek 
 
271/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 207/2021 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích 

Autor: redakce

Reklama

Jobs