// Profipravo.cz / Články a komentáře 15.08.2022

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (32/2022)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


9. 8. 2022

částka 105; č. 228-230; PDF 712 KB 

228/2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů 

229/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává dopravní řád drah, ve znění pozdějších předpisů 

230/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 346/2013 Sb., o předkládání výkazů bankami a pobočkami zahraničních bank České národní bance, ve znění pozdějších předpisů 


částka 106; č. 231; PDF 1 MB 

231/2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 41/2017 Sb., o údajích centrálního registru administrativních budov, ve znění nařízení vlády č. 244/2020 Sb. 


částka 107; č. 232; PDF 136 KB 

232/2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 


12. 8. 2022

částka 108; č. 233-234; PDF 108 KB 

233/2022 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2028, 5,50 % 

234/2022 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2022-2030, 5,00 % 


částka 109; č. 235; PDF 105 KB 

235/2022 Vyhláška o pěstování a zpracování rostlin konopí pro léčebné použití

Autor: redakce

Reklama

Jobs