// Profipravo.cz / Články a komentáře 27.07.2022

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (29/2022)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


19. 7. 2022

částka 96; č. 212-213; PDF 201 KB 

212/2022 Nařízení vlády o navýšení prostředků státního rozpočtu podle § 28 odst. 3 zákona o podporovaných zdrojích energie pro zbývající část roku 2022 

213/2022 Vyhláška o ochraně vybraných druhů šelem a lidoopů při chovu 


22. 7. 2022

částka 97; č. 214-216; PDF 150 KB 

214/2022 Zákon o zvláštních důvodech pro zastavení exekuce a o změně souvisejících zákonů 

215/2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

216/2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 


částka 98; č. 217-218; PDF 159 KB 

217/2022 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

218/2022 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o rozšíření závaznosti kolektivní smlouvy vyššího stupně 

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů