// Profipravo.cz / Články a komentáře 23.05.2022

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (20/2022)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


17. 5. 2022

částka 60; č. 117-119; PDF 3 MB 

117/2022 Vyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Mikulov" po 5 000 Kč 

118/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 209/2021 Sb., o odměně a náhradě hotových výdajů likvidátora banky a spořitelního a úvěrního družstva 

119/2022 Nález Ústavního soudu ze dne 22. března 2022 sp. zn. Pl. ÚS 7/18 ve věci návrhu na zrušení části § 65 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů 


20. 5. 2022

částka 61; č. 120-122; PDF 342 KB 

120/2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 

121/2022 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů 

122/2022 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene radiologického 

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů