// Profipravo.cz / Články a komentáře 19.04.2022

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (15/2022)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


13. 4. 2022

částka 44; č. 81-83; PDF 98 KB 

81/2022 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí 

82/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 100/2018 Sb., o technické způsobilosti a pravidelných technických prohlídkách vojenských vozidel 

83/2022 Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivní smlouvy vyššího stupně 


částka 45; č. 84; PDF 88 KB 

84/2022 Usnesení vlády České republiky o přijetí krizového opatření k zajištění poskytování sociálních služeb po dobu trvání nouzového stavu 

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů