// Profipravo.cz / Články a komentáře 11.04.2022

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (14/2022)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


8. 4. 2022

částka 43; č. 78-80; PDF 3 MB 

78/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady 

79/2022 Vyhláška o technicko-ekonomických parametrech pro stanovení referenčních výkupních cen a zelených bonusů a k provedení některých dalších ustanovení zákona o podporovaných zdrojích energie (vyhláška o technicko-ekonomických parametrech) 

80/2022 Sdělení Českého statistického úřadu o aktualizaci Klasifikace hospitalizovaných pacientů CZ-DRG

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů