// Profipravo.cz / Články a komentáře 21.03.2022

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (11/2022)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


15. 3. 2022

částka 28; č. 49-50; PDF 413 KB 

49/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 

50/2022 Vyhláška o vydání pamětní bankovky po 100 Kč vzoru 2022 s motivem budování československé měny 


částka 29; č. 51-52; PDF 3 MB 

51/2022 Vyhláška o rozsahu, formě a způsobu uveřejňování informací o přístupu nebo propojení a o náležitostech, rozsahu a formě referenční nabídky přístupu nebo propojení 

52/2022 Vyhláška o technických a organizačních podmínkách používání programové aplikace a elektronického formuláře pro sběr dat v oblasti elektronických komunikací 


částka 30; č. 53-54; PDF 190 KB 

53/2022 Vyhláška o stanovení výše náhrad výdajů za odborné úkony prováděné Státním ústavem pro kontrolu léčiv podle zákona o návykových látkách 

54/2022 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o zprovoznění centrálního úložiště elektronických poukazů 


16. 3. 2022

částka 34; č. 59; PDF 89 KB 

59/2022 Usnesení vlády České republiky o změně krizového opatření vyhlášeného pod č. 44/2022 Sb., ve znění krizového opatření vyhlášeného pod č. 46/2022 Sb. 


18. 3. 2022

částka 31; č. 55-56; PDF 322 KB 

55/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 315/2018 Sb., o strategickém hlukovém mapování 

56/2022 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 231/2016 Sb., o odběru, přípravě a metodách zkoušení kontrolních vzorků potravin a tabákových výrobků, ve znění vyhlášky č. 78/2018 Sb. 


částka 32; č. 57; PDF 4 MB 

57/2022 Zákon o státním rozpočtu České republiky na rok 2022 


částka 33; č. 58; PDF 105 KB 

58/2022 Vyhláška o podmínkách přenositelnosti čísel a změny poskytovatele služby přístupu k internetu

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů