// Profipravo.cz / Články a komentáře 15.11.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (45/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


12. 11. 2021

částka 180; č. 401-402; PDF 2 MB 

401/2021 Vyhláška o předkládání některých výkazů v oblasti platebního styku České národní bance 

402/2021 Sdělení Ústavního soudu o přijetí stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 7. září 2021 sp. zn. Pl. ÚS-st. 53/21 k posouzení otázky včasnosti elektronického podání učiněného prostřednictvím e-mailu 


částka 181; č. 403; PDF 2 MB 

403/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 419/2001 Sb., o rozsahu, struktuře a termínech údajů předkládaných pro vypracování návrhu státního závěrečného účtu a o rozsahu a termínech sestavení návrhů závěrečných účtů kapitol státního rozpočtu, ve znění pozdějších předpisů

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů