// Profipravo.cz / Články a komentáře 20.09.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (37/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


13. 9. 2021

částka 145; č. 333-334; PDF 2 MB 

333/2021 Nařízení vlády k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky 

334/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 


částka 146; č. 335; PDF 42 MB 

335/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů 


částka 147; č. 336-338; PDF 539 KB 

336/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 118/2006 Sb., kterou se určují zastupitelské úřady, kterým budou při volbách do Poslanecké sněmovny hlasovací lístky dodány, a zastupitelské úřady, kterým bude hlasovací lístek zaslán k vytištění nebo rozmnožení přenosovou technikou, ve znění pozdějších předpisů 

337/2021 Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Františka Kupky 

338/2021 Vyhláška o vydání zlaté mince "Městská památková rezervace Jihlava" po 5 000 Kč 


17. 9. 2021

částka 148; č. 339; PDF 86 KB 

339/2021 Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení dnů konání hlasování zvláštním způsobem hlasování při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů