// Profipravo.cz / Články a komentáře 14.09.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (36/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


8. 9. 2021

částka 143; č. 323-330; PDF 338 KB 

323/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů 

324/2021 Zákon o jednorázovém odškodnění subjektů dotčených mimořádnou událostí v areálu muničních skladů Vlachovice-Vrbětice a o změně některých zákonů 

325/2021 Zákon o elektronizaci zdravotnictví 

326/2021 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví 

327/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, ve znění zákona č. 178/2018 Sb. 

328/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů 

329/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 

330/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 


částka 144; č. 331-332; PDF 99 KB 

331/2021 Vyhláška o organizaci vzdělávání pro veterinární lékaře působící v klinickém veterinárním lékařství 

332/2021 Sdělení Ministerstva průmyslu a obchodu o pověření Českého institutu pro akreditaci, o. p. s., prováděním akreditace validačních a ověřovacích orgánů podle normy ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 Posuzování shody - Obecné zásady a požadavky na validační a ověřovací orgány a dalších norem, které normu ČSN EN ISO/IEC 17029:2020 mění nebo nahrazují

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů