// Profipravo.cz / Články a komentáře 06.09.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (35/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


31. 8. 2021

částka 138; č. 313; PDF 28 MB 

313/2021 Vyhláška o procentním podílu jednotlivých obcí na částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů 


částka 139; č. 314-315; PDF 1 MB 

314/2021 Vyhláška o výši ročního příspěvku cestovní kanceláře do garančního fondu pro rok 2022 

315/2021 Vyhláška o bezpečnostních úrovních pro využívání cloud computingu orgány veřejné moci 


částka 140; č. 316; PDF 33 MB 

316/2021 Vyhláška o některých požadavcích pro zápis do katalogu cloud computingu 


částka 141; č. 317-321; PDF 99 KB 

317/2021 Nařízení vlády o postupu notáře při legalizaci elektronického podpisu 

318/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva spravedlnosti č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění pozdějších předpisů 

319/2021 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene gynekologicko-porodnického 

320/2021 Vyhláška o stanovení činností, které může vykonávat lékař bez odborného dohledu po získání certifikátu o absolvování základního kmene psychiatrického 

321/2021 Sdělení Ministerstva pro místní rozvoj o schválení Aktualizace č. 4 Politiky územního rozvoje České republiky 


částka 142; č. 322; PDF 355 KB 

322/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů