// Profipravo.cz / Články a komentáře 30.08.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (34/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


25. 8. 2021

částka 133; č. 302-305; PDF 1 MB 

302/2021 Nařízení vlády o oceněních udělovaných Národní sportovní agenturou 

303/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 313/2010 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, ve znění pozdějších předpisů 

304/2021 Nařízení vlády, kterým se zrušuje nařízení vlády č. 425/2016 Sb., o seznamu informací zveřejňovaných jako otevřená data, ve znění nařízení vlády č. 184/2018 Sb. 

305/2021 Nález Ústavního soudu ze dne 27. července 2021 sp. zn. Pl. ÚS 112/20 ve věci návrhu na zrušení § 52 odst. 4 zákona č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 181/2011 Sb. 


částka 134; č. 306-308; PDF 133 KB 

306/2021 Nález Ústavního soudu ze dne 27. července 2021 sp. zn. Pl. ÚS 7/21 ve věci návrhu na zrušení části čl. 2 odst. 3 obecně závazné vyhlášky města Heřmanův Městec č. 5/2019 o zákazu konzumace alkoholických nápojů na některých veřejně přístupných místech 

307/2021 Sdělení Ministerstva financí, jímž se určují emisní podmínky pro Státní dluhopis České republiky, 2021-2037, 1,95 % 

308/2021 Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení rozhodnutí Komise (EU) 2021/1240 ze dne 13. července 2021 o souladu portálu EU a databáze EU pro klinická hodnocení humánních léčivých přípravků s požadavky uvedenými v čl. 82 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 536/2014 


27. 8. 2021

částka 135; č. 309-310; PDF 2 MB 

309/2021 Vyhláška o odběrech a chemických a biologických rozborech vzorků hnojiv 

310/2021 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstev obcí 


částka 136; č. 311; PDF 20 MB 

311/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 226/2015 Sb., o zásadách pro vymezení zóny havarijního plánování a postupu při jejím vymezení a o náležitostech obsahu vnějšího havarijního plánu a jeho struktuře 


částka 137; č. 312; PDF 2 MB 

312/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 474/2000 Sb., o stanovení požadavků na hnojiva, ve znění pozdějších předpisů 

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů