// Profipravo.cz / Články a komentáře 26.07.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (29/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


19. 7. 2021

částka 117; č. 269-270; PDF 226 KB 

269/2021 Zákon o občanských průkazech 

270/2021 Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech 


částka 118; č. 271-272; PDF 134 KB 

271/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, ve znění pozdějších předpisů 

272/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů 


21. 7. 2021

částka 121; č. 276; PDF 96 KB 

276/2021 Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021, ve znění nařízení vlády č. 262/2021 Sb. 


23. 7. 2021

částka 119; č. 273; PDF 11 MB 

273/2021 Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady 


částka 120; č. 274-275; PDF 188 KB 

274/2021 Zákon, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

275/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy 


částka 122; č. 277-279; PDF 394 KB 

277/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 349/2015 Sb., o Pravidlech trhu s plynem, ve znění pozdějších předpisů 

278/2021 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 01/VODA/2022 o regulaci cen v oboru vodovodů a kanalizací 

279/2021 Sdělení Energetického regulačního úřadu o vydání cenového rozhodnutí

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů