// Profipravo.cz / Články a komentáře 19.07.2021

Uplynulý týden ve Sbírce zákonů (28/2021)

zdroj: Ministerstvo vnitra, http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu

vytisknout článek


14. 7. 2021

částka 116; č. 266-268; PDF 97 KB 

266/2021 Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů 

267/2021 Sdělení Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2021, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem MF č. 01/2021 

268/2021 Sdělení Ministerstva vnitra o vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce

Autor: redakce

Reklama

Jobs

Aktuální znění právních předpisů